De artistieke leiding

De dagelijkse artistieke leiding van Noisy Voices is in handen van dirigent Peter Broekmans.
Vanuit het koor zijn commissies samengesteld die zich bezig houden met het repertoire en met de kledingkeuze voor optredens. Deze commissies wisselen regelmatig van samenstelling.
Bij grote optredens wordt er vaak iemand van buitenaf aangetrokken voor de choreografie en presentatie. Ook is er aandacht voor stemtechniek van koorlid en logopediste Paula Daanen.
Weten waar je over zingt, je kunnen inleven en vrij kunnen bewegen, daar draait het om bij Noisy Voices.